Formy adresatywne w języku polskim i angielskim a nauczanie języka polskiego jako obcego

Dziś nie miałem czasu na przygotowanie wpisu na bloga lecz, aby poniedziałek 18 lipca nie pozostawał pustą kartką z kalendarza na mojej stronie, postanowiłem podzielić się z Wami moją krótką pracą, którą napisałem „na zaliczenie” jednego z przedmiotów podczas nieukońcoznych studiów filologicznych drugiego stopnia na Uniwersytecie Łódzkim. Studiowałem wtedy filologię angielską o specjalizacji… nauczanie języka…

The role of motivation to learn a second/foreign language among high school students (2014)

Tematem niniejszej pracy licencjackiej jest rola motywacji w uczeniu się języka drugiego/obcego wśród uczniów liceum. Praca składa się z trzech rozdziałów: dwóch teoretycznych i jednego praktycznego. Tematem pierwszego rozdziału są psychologiczne i biologiczne różnice indywidualne pomiędzy uczniami, które wpływają na procesy edukacyjne, w tym naukę języków obcych. W rozdziale tym są opisane następujące czynniki: osobowość,…