E-papierosy: sukces kolesi

W polskim Sejmie ponownie irracjonalne, etatystyczne rojenia przegrały z twardymi, naukowymi faktami. Znów zwyciężyli hochsztaplerzy antyludzkiej filozofii, a prawda została skryta za nielogicznym strachem. Tym razem politycy wraz ze swoimi cichymi wspólnikami dobrali się do e-papierosów. Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu odbyło się głosowanie nad zmianą ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów…

Ograniczenia płynące z nowych ustaw rolniczych

Duże kontorowersje wzbudza projekt ustawy, która utrudni nabywanie nieruchomości rolnych przez cudzoziemców. Jednakże nowe prawo wprowadzi ograniczenia również dla polskich rolników. Oto niektóre z nich: – ziemię rolną będa mogli kupować tylko wykwalifikowani rolnicy, którzy nie posiadają więcej niż 300 ha ziemi oraz kościoły i związki wyznaniowe; – Agencja Nieruchomości Rolnych będzie miała prawo pierwokupu…