The role of motivation to learn a second/foreign language among high school students (2014)

Tematem niniejszej pracy licencjackiej jest rola motywacji w uczeniu się języka drugiego/obcego wśród uczniów liceum. Praca składa się z trzech rozdziałów: dwóch teoretycznych i jednego praktycznego. Tematem pierwszego rozdziału są psychologiczne i biologiczne różnice indywidualne pomiędzy uczniami, które wpływają na procesy edukacyjne, w tym naukę języków obcych. W rozdziale tym są opisane następujące czynniki: osobowość,…

Proroctwo

Opowiadanie stanowi część zbioru „Opowiadania” (Włocławek 2009) pod redakcją Marioli Dąbrowskiej. Był piękny, majowy poranek, kiedy Johna obudził chrapliwy dźwięk budzika. Słońce rozgrzewało powoli okolicę, a lekki wietrzyk poruszał gałęziami drzew w sadzie. Dogłębna cisza i spokój panujące w okolicy doskonale kontrastowały z pięknymi sadami, polami i łąkami. John usiadł na łóżku i wyłączył budzik. Było…